Interaktívne otvorenie chat okna

Interactive chatsInteraktívne otvorené chat okno môžete použiť podľa stránky, prípadne produktu, na ktorom sa momentálne návštevník nachádza. Môžete tomu prispôsobiť text správy, fotku operátora a zobrazované meno operátora. Príklad použitia nájdete v článku.. Interaktívne chat okná sa spúšťajú manuálne cez API a môžete ich naviazať na nejakú akciu na webe, napr. na onclick. Najlepšie bude vysvetliť princíp fungovania na príklade:

Predstavte si situáciu, keď sa klient práve nachádza na stránke produktu, o ktorý má záujem. Pri danom produkte klikne na nejaký element (napr. obrázok „Potrebujete pomoc s týmto produktom ?“) a to vyvolá otvorenie chatu. Pre začatie chatu použijete zmenu stavu livechatoo.embed.page(‚chat‘) s druhým (nepovinným) argumentom, ktorý slúži pre nastavenie parametrov interaktívneho chatu. Operátor bude zavolaný až keď návštevník na chat zareaguje odoslaním prvej správy.

Interaktívne chaty sú vhodné aj na poskytnutie pridanej hodnoty Vašim klientom. Môžete im prostredníctvom nich ponúknuť extra zľavu, prípadne darček zdarma a podobne. Ku každému produktu môžete zadať inú správu, zmeniť meno operátora na vlastné a zmeniť jeho fotku napr. na fotku produktu.

Vzorový kód bude vyzerať napr. nasledovne:

Všetky parametre interaktívneho chatu sú nepovinné.

message – predstavuje správu, ktorá sa zobrazí po otvorení chat okna. Vynechaním tohto parametra sa zobrazí úvodná správa priradeného operátora.

departments, operators – slúžia na definovanie ID oddelení resp. ID operátorov, ktorým môže byť daný chat priradený. Parametre fungujú podobne ako pre filter oddelení a operátorov.

department_name, operator_name, operator_photo – ide o názov oddelenia, meno prideleného operátora a jeho fotku. Ak sú tieto parametre vynechané, budú zobrazené automaticky podľa priradeného operátora. Môžete použiť vlastné hodnoty napr. podľa prebiehajúcej akcie, kampane alebo produktu na ktorom sa klient nachádza.

Pridaj komentár