Nové funkce pro lepší správu a kontrolu operátorů

online_status

Pokud máte ve svém týmu více operátorů a potřebujete mít kontrolu nad jejich aktivitou, určitě Vás potěší nové funkce, které jsme si pro Vás připravili.

Sledování stavu operátorů v reálném čase

V rozhraní administrátora přibyla nová funkce, která umožňuje kontrolovat stav operátorů v reálném čase. Možná jste si už všimli, že v sekci Operátoři k měnám přibyly indikátory, které zobrazují jejich momentální stav.

Pokud je u jména operátora šedá kulička, momentálně není přihlášen ve svém účtu.

V případě, že je kulička červená, operátor je přihlášen, ale je ve stavu offline – návštěvník s ním nemůže začít chat. Jen připomenu, že stav offline si operátor může nastavit sám nebo mu jej automaticky mění systém při dosažení maximálního počtu chatů, pokud tuto funkci máte zapnutou.

U jména operátora ještě může být zelená kulička – znamená to, že operátor je online a návštěvníci ho mohou kontaktovat.

status_SK

Statistiky přihlášení operátorů

Kromě sledování stavu operátorů v reálném čase jsme zapracovali i na statistikách a přibyly dvě nové statistiky přihlášení operátorů. V první nové statistice, Přihlášení a stavy operátorů, jde o výpis akcí operátora – kdy se přihlásil, změnil svůj stav na Online či na Offline. U každé akce se nachází čas, kdy byla provedena.

 operator_log_cs

Tato data se dají filtrovat podle operátora, období nebo podle konkrétní události. Samozřejmě se dají i stáhnout a to ve formátu .csv.

Druhá statistika, Přehled stavů operátorů, je grafický přehled jednotlivých stavů operátora, během zvoleného období. V grafu najdete informaci o třech stavech operátora – nepřihlášen, offline nebo online.

operator_graf_cs

Údaje lze zobrazit formou čárového nebo sloupcového grafu. Samozřejmostí je filtrování na základě operátora, období nebo výběr jednotek grafu. Zajímavou funkcí, kterou můžete využít pro interní analýzu, je seskupení do jednotek na ose X.

Zobrazení operátorů pro klienta i v offline stavu

Další novinka se týká okna chatu. Je vhodná pro klienty, kteří potřebují, aby někteří jejich operátoři byli dostupní i když budou offline, případně nepřihlášeni. Týká se to manuálního přiřazení operátora v Online stavu. Standardní nastavení je takové, že pokud je alespoň jeden z operátorů Online, klient již nemůže kontaktovat Offline operátory. Pokud ale využíváte např. oddělení pro reklamace, je vhodné, aby operátoři byli dostupní vždy a klient jim mohl nechat svou zprávu.

online_status2

Nová funkce umožňuje do seznamu online operátorů zahrnout buď všechny operátory nebo jen offline operátory. Pokud si nastavíte možnost zahrnout všechny operátory, klient skutečně uvidí všech operátorů – online, offline i nepřihlášené. Při nastavení zobrazení jen Offline operátorů budou v seznamu zobrazení jen ti operátoři, kteří jsou přihlášeni a mají stav Online nebo Offline.

Napsat komentář