Interaktivní otevření chat okna

Interactive chats

Interaktivní otevřené chat okno můžete použít podle stránky, případně produktu, na kterém se momentálně návštěvník nachází. Můžete tomu přizpůsobit text zprávy, fotku operátora a zobrazované jméno operátora. Příklad použití najdete v článku..

Interaktivní chat okna se spouštějí manuálně přes API a můžete je navázat na nějakou akci na webu, např. na onclick. Nejlepší bude vysvětlit princip fungování na příkladu:

Představte si situaci, kdy se klient právě nachází na stránce produktu, o který má zájem. U daného produktu klikne na nějaký element (např. obrázek „Potřebujete pomoc s tímto produktem?“) A to vyvolá otevření chatu. Pro zahájení chatu použijete změnu stavu livechatoo.embed.page (‚chat‘) s druhým (nepovinným) argumentem, který slouží pro nastavení parametrů interaktivního chatu. Operátor bude zavolán, až když návštěvník na chat zareaguje odesláním první zprávy.

Interaktivní chaty jsou vhodné i pro poskytnutí přidané hodnoty Vašim klientům. Můžete jejich prostřednictvím nabídnout extra slevu, případně dárek zdarma a podobně. Ke každému produktu můžete zadat jinou zprávu, změnit jméno operátora na vlastní a změnit jeho fotku např. na fotku produktu.

Vzorový kód bude vypadat např. následovně:

Všechny parametry interaktivního chatu jsou nepovinné.

message – představuje zprávu, která se zobrazí po otevření chat okna. Vynecháním tohoto parametru se zobrazí úvodní zpráva přiřazeného operátora.

departments, operators – slouží k definování ID oddělení, resp. ID operátorů, kterým může být daný chat přiřazen. Parametry fungují podobně jako pro filtr oddělení a operátorů.

department_name, operator_name, operator_photo – jde o název oddělení, jméno přiděleného operátora a jeho fotku. Pokud jsou tyto parametry vynechány, budou zobrazeny automaticky podle přiřazeného operátora. Můžete použít vlastní hodnoty, např. podle probíhající akce, kampaně nebo produktu, na kterém se klient nachází.

Napsat komentář