Predstavujeme Vám funkciu automatických spúšťačov!

Triggers
Keďže Livechatoo nie je len komunikačný, ale aj marketingový nástroj, pripravili sme pre Vás funkciu, ktorou môžete automaticky osloviť návštevníkov podľa vopred nastavených podmienok. Automatické spúšťače si môže nastaviť každý, bez rozdielu licencie.

Automatické spúšťače, ináč nazývané aj triggery alebo proaktívne chaty, sú pokročilý nástroj, ktorý obsahuje množstvo funkcií. Keďže sme nedávno spustili prepojenie Livechatoo na Google Analytics, úspešnosť svojich spúšťačov si môžete sledovať v GA účte a potom následne doladiť nastavenia tak, aby mali vyššiu konverziu.

Triggers_filter

Ako si môžete nastaviť svoje spúšťače ?

Princípom fungovania je, že na základe nastavených podmienok, vykoná spúšťač akciu za Vás.

Podmienky pre spustenie sú:

1. Čas

Pre jednotlivé spúšťače si môžete nastaviť čas, kedy budú aktívne a rovnako aj dni v ktoré budú spúšťané. Môžete sa tak napr. odlíšiť pozdravom (Dobré ráno, večer, deň…). Samozrejmosťou je podpora časových pásiem.

 2. Informácie o stránke

question-markTu môžete zadať názov alebo URL adresu stránky na ktorej sa klient akurát nachádza či predchádzajúcej stránky. Tiež môžete zadať URL adresu zdrojovej stránky, odkiaľ k Vám návštevník prišiel. Môžete zadať presný reťazec alebo len nejakú časť, ktorú má daný reťazec obsahovať. Okrem toho je možné zadať regulárny výraz, ktorému daná stránka má/nemá vyhovovať. V ďalšom kroku si nastavíte druhú (nepovinnú) vlastnosť danej stránky. Konkrétne ide o to, či bola/nebola zobrazená „n“-krát, resp. bola zobrazená viac/menej krát ako „n“.

3. Aktivita návštevníka

hand-touch-3V tejto kategórii môžete spúšťač prispôsobiť návštevníkovmu správaniu. Dá sa nastaviť počet sekúnd od zobrazenia aktuálnej stránky, počet zobrazených stránok za poslednú návštevu, ale aj celkový počet zobrazených stránok návštevníka. Tak isto je to aj s počtom chatov návštevníka, kde máte možnosť rozlíšiť ich počet len za poslednú návštevu, ale aj celkovo. Zaujímavá môže byť možnosť Počet zobrazených stránok za časovú jednotku ktorou zistíte aktívneho návštevníka vhodného na oslovenie. Ďalej sa dá ešte nastaviť počet návštev klienta alebo celkové trvanie aktuálnej návštevy (čas strávený na webe). Ku každému nastaveniu sa dá určiť presné číslo „n“, alebo viac/menej ako „n“.

4. Lokalita návštevníka

pin-locationGeografickú polohu návštevníka môžete zadefinovať viacerými parametrami. Použiť môžete napr. kód krajiny alebo názov krajiny. Pre bližšie geografické určenie môžete zadať aj mesto alebo región v tvare v akom sa zobrazujú Operátorom v sekcii „Návštevníci“. Pre stránky s viacerými jazykovými mutáciami je možnosť nastavenia spúšťača podľa jazyka chat okna.

 5. Zariadenie návštevníka

smartphoneTáto podmienka umožní obmedziť, na ktorých zariadeniach sa má spúšťač vykonať. Môžete si vybrať mobilné zariadenie alebo počítač. Pre pokročilé určenie klienta môžete tiež zadať operačný systém, prehliadač alebo reťazec user agent.

 6. Stavy

hidePri stavoch si určujete ďalšiu podmienku pre spúšťač. Prvou možnosťou je celkový stav chatu – vyberáte Online/Offline. Ďalšími možnosťami sú stavy jednotlivých oddelení a operátorov. Nakoniec si môžete zvoliť stav chat okna (otvorené, minimalizované, atď.)

Pod podmienkami bude ešte na výber, či pre aktiváciu spúšťača majú byť splnené všetky podmienky, alebo aspoň jedna z definovaných.

Akcie, ktoré sa môžu vykonať spúšťačmi sú:

1. Chat, správy a notifikácie

Po tom, čo sa splnia všetky zadefinované podmienky, najčastejšie budete zrejme posielať užívateľovi správu. Okrem toho však môžete aj odoslať notifikáciu operátorovi, že podmienky boli splnené. Ďalšou možnosťou, ktorú si môžete nastaviť je, že klientovi zmeníte okno chatu na minimalizované alebo mu ho naopak maximalizujete.

2. Neopakovať spúšťač

Aby ste nepôsobili ako robot je dôležité nastaviť si, aby sa klientovi nezobrazovala rovnaká správa stále keď splní podmienky. Ak si nastavíte, aby sa pravidlo nezobrazovalo pre daného návštevníka, rovnaký spúšťač sa mu už nespustí. Ďalšia možnosť je tá, že užívateľovi sa rovnaký spúšťač nezobrazí počas aktuálnej návštevy, no nabudúce už áno. Nakoniec ešte existuje možnosť nezobrazovať spúšťač určitý čas.

3. JavaScript callback

Spúšťačom môžete tiež spustiť vlastný JavaScript kód dvomi spôsobmi. Buď zadáte iba názov Vašej funkcie alebo do textového poľa vložíte vlastný JavaScriptový kód. Výhodou vašej funkcie je prvý argument s informáciami o spúšťači.

Doplnkové informácie

– V rámci jedného spúšťača je možné pridať neobmedzený počet podmienok.

– Návštevou rozumieme čas na stránke od otvorenia po zatvorenie prehliadača.

– Pri presnom reťazci pomocou podmienky „je/nie je“ môžete použiť „wildcard“ znak „*“ (hviezdička), ktorý nahrádza 0 alebo viac znakov.

– Ak používate regulárne výrazy, vyžadujú sa v tvare „pattern“ alebo „/pattern/modifiers“

Ďalšie využitie Livechatoo spúšťačov

Silu našich spúšťačov môžete využiť aj keď na stránke nepotrebujete chat. Ako na to ? Vytvorte si u nás účet, vložte si do stránky vygenerovaný Livechatoo kód, ale nastavte chat okno ako „skryté“.

Následne môžete vytvoriť spúšťače a vykonávať akcie s vlastným JavaScript kódom. Napríklad zavolať JavaScript príkazy pre Google Analytics udalosti , odovzdať návštevníkom nejaký kupón a čokoľvek iné. Fantázii sa medze nekladú :)

Na záver ešte jedno zlaté pravidlo – snažte sa nepôsobiť na návštevníka ako robot. Automatické oslovenie každého klienta po 5 sekundách na stránke môže mať opačný efekt ako by ste si želali.

Pridaj komentár