Představujeme Vám funkci automatických spouštěčů!

Triggers

Jelikož Livechatoo není jen komunikačním, ale i marketingovým nástrojem, připravili jsme pro Vás funkci, prostřednictvím které můžete automaticky oslovit návštěvníky podle předem nastavených podmínek. Automatické spouštěče si může nastavit každý, bez rozdílu licence.

Automatické spouštěče, jinak nazývané také triggery nebo proaktivní chaty, jsou pokročilý nástroj, který obsahuje řadu funkcí. Jelikož jsme nedávno spustili propojení Livechatoo na Google Analytics, úspěšnost svých spouštěčů můžete sledovat v GA účtu a pak následně doladit nastavení tak, aby měly vyšší konverzi.

Triggers_filter

Jak si můžete nastavit své spouštěče?

Principem fungování je, že na základě nastavených podmínek provede spouštěč akci za Vás.

Podmínky pro spuštění jsou:

1. Čas

Pro jednotlivé spouštěče si můžete nastavit čas, kdy budou aktivní, a rovněž i dny, ve které budou spouštěny. Můžete se tak např. odlišit pozdravem (Dobré ráno, večer, den…). Samozřejmostí je podpora časových pásem.

 2. Informace o stránce

question-markZde můžete zadat název nebo URL adresu stránky, na níž se klient právě nachází, či předchozí stránky. Také můžete zadat URL adresu zdrojové stránky, odkud k Vám návštěvník přišel. Můžete zadat přesný řetězec nebo jen nějakou část, kterou má daný řetězec obsahovat. Kromě toho je možné zadat regulární výraz, kterému daná stránka má/nemá vyhovovat.

V dalším kroku si nastavíte druhou (nepovinnou) vlastnost dané stránky. Konkrétně jde o to, zda byla/nebyla zobrazena „n“-krát, resp. byla zobrazena více/méně krát než „n“.

3. Aktivita návštevníka

hand-touch-3V této kategorii můžete spouštěč přizpůsobit návštěvníkovu chování. Lze nastavit počet sekund od zobrazení aktuální stránky, počet zobrazených stránek za poslední návštěvu, ale i celkový počet zobrazených stránek návštěvníka. Stejné je to i s počtem chatů návštěvníka, kde máte možnost rozlišit jejich počet jen za poslední návštěvu, ale i celkově. Zajímavá může být možnost Počet zobrazených stránek za časovou jednotku, kterou zjistíte aktivního návštěvníka vhodného pro oslovení. Dále lze ještě nastavit počet návštěv klienta nebo celkové trvání aktuální návštěvy (čas strávený na webu)

Ke každému nastavení lze určit přesné číslo „n“, nebo více/méně než „n“.

4. Lokalita návštěvníka

pin-locationGeografickou polohu návštěvníka můžete definovat několika parametry. Použít můžete např. kód země nebo název země. Pro bližší geografické určení můžete zadat i město nebo region ve tvaru, v jakém se zobrazují Operátorům v sekci „Návštěvníci“. Pro stránky s několika jazykovými mutacemi je možnost nastavení spouštěče podle jazyka chat okna.

 5. Zařízení návštěvníka 

smartphoneTato podmínka umožní omezit, na kterých zařízeních se má spouštěč provést. Můžete si vybrat mobilní zařízení nebo počítač. Pro pokročilé určení klienta můžete také zadat operační systém, prohlížeč nebo řetězec user agent.

 6. Stavy

hideU stavů si určujete další podmínku pro spouštěč. První možností je celkový stav chatu – vybíráte Online/Offline. Dalšími možnostmi jsou stavy jednotlivých oddělení a operátorů. Nakonec si můžete zvolit stav chat okna (otevřené, minimalizované atd.)

Pod podmínkami bude ještě na výběr, zda pro aktivaci spouštěče mají být splněny všechny podmínky nebo alespoň jedna z definovaných.

Akce, které mohou být provedeny spouštěči, jsou:

1. Chat, zprávy a notifikace

Poté, co budou splněny všechny definované podmínky, nejčastěji budete zřejmě posílat uživateli zprávu. Kromě toho však můžete i odeslat notifikaci operátorovi, že podmínky byly splněny. Další možností, kterou si můžete nastavit, je, že klientovi změníte okno chatu na minimalizované nebo mu ho naopak maximalizujete.

2. Neopakovat spouštěč

Abyste nepůsobili jako robot, je důležité nastavit si, aby se klientovi nezobrazovala stejná zpráva stále, když splní podmínky. Pokud si nastavíte, aby se pravidlo nezobrazovalo pro daného návštěvníka, stejný spouštěč se mu už nespustí. Další možnost je ta, že uživateli se stejný spouštěč nezobrazí během aktuální návštěvy, ale příště už ano. Nakonec ještě existuje možnost nezobrazovat spouštěč v určitý čas.

3. JavaScript callback

Spouštěčem můžete také spustit vlastní JavaScript kód dvěma způsoby. Buď zadáte pouze název Vaší funkce, nebo do textového pole vložíte vlastní JavaScriptový kód. Výhodou vaší funkce je první argument s informacemi o spouštěči.

Doplňkové informace

– V rámci jednoho spouštěče je možné přidat neomezený počet podmínek.

– Návštěvou rozumíme čas na stránce od otevření po zavření prohlížeče.

– Při přesném řetězci pomocí podmínky „je/není“ můžete použít „wildcard“ znak „*“ (hvězdička), který nahrazuje 0 nebo více znaků.

– Pokud používáte regulární výrazy, vyžadují se ve tvaru „pattern“ nebo „/pattern/modifiers“

Další využití Livechatoo spouštěčů

Sílu našich spouštěčů můžete využít, i když na stránce nepotřebujete chat. Jak na to? Vytvořte si u nás účet, vložte si na stránku vygenerovaný Livechatoo kód, ale nastavte chat okno jako „skryté“.

Následně můžete vytvořit spouštěče a provádět akce s vlastním JavaScript kódem. Například zavolat JavaScript příkazy pro Google Analytics události, předat návštěvníkům nějaký kupón a cokoliv jiného. Fantazii se meze nekladou :)

Na závěr ještě jedno zlaté pravidlo – snažte se nepůsobit na návštěvníka jako robot. Automatické oslovení každého klienta po 5 sekundách na stránce může mít opačný efekt, než byste si přáli.

Napsat komentář